Covid-19: Prečo sa správame iracionálne?

Laetitia Vitaud

Editor in Chief

Kríza, ktorú ochorenie COVID-19 priniesla, sa spája so setom kognitívnych skreslení, ktoré vedú k iracionálnemu správaniu. Čeliac nezrozumiteľnej epidémii, neuceleným informáciám a relatívne neznámemu vírusu sa stávame obeťou minimálne 4 kognitívnych skreslení:

 • Heuristika dostupnosti: ide o mentálnu skratku, pri ktorej máme tendenciu spoliehať sa na informácie, ktoré sa nám okamžite vybavia v mysli (krátkodobá pamäť). Náš úsudok a názor formujeme len na základe nedávnych správ. Keď sa ale aktuálne správy celý deň zaoberajú len ochorením COVID-19, je veľmi ťažké udržať si jasný prehľad. Infekčnosť ochorenia COVID je priamo úmerná infekčnosti fake news a sporných otázok. Zachovať si jasnú myseľ je veľmi ťažké. 
 • Klam preživších (pozri náš článok): označuje jav, pri ktorom si vytvárame unáhlené závery na základe neúplných informácií. Kvôli tomu budete nadhodnocovať šance na výsledok tým, že sa zameriate na tie informácie, ktorým sa podarilo „prežiť“. V prípade ochorenia COVID-19 sa tento klam ukazuje ako veľmi nevhodný, pretože údaje, ktoré majú úrady k dispozícii, prevažne pochádzajú od ľudí, u ktorých sa prejavili ťažké príznaky (pričom navštívili lekára a podrobili sa testu), a tiež sa týkajú počtu úmrtí. Ako dôsledok sa preceňuje miera úmrtnosti spôsobená ochorením COVID: nemáme dostatok dát o neotestovaných alebo o ľuďoch, ktorí mali len mierne príznaky ochorenia.
 • Stádový efekt: tento fenomén popisuje, prečo sa niektoré módne výstrelky a trendy môžu šíriť ako vírus. Tendencia nasledovať činy alebo myšlienky ostatných je pravdepodobnejšia, ak sme podobné správanie spozorovali u ostatných. Keď sa ľudia spoliehajú na informácie ostatných, podľahnú tlaku okolia. Ako dôsledok tento efekt spôsobí, že veľa ľudí začne nakupovať rúška, pretože videli iných ľudí s rúškami, hoci ani tie nie sú zárukou dokonalej ochrany (je dôležité nosiť ho, ak máte infekciu). Najdôležitejšie je umývať si ruky po dobu aspoň 20 sekúnd, nedotýkať sa tváre a vyhýbať sa fyzickému kontaktu s ostatnými ľuďmi. Tento efekt môže mať pozitívne výsledky, keď sa príklady tohto zodpovedného správania rozšíria (napr. obmedzenie podania ruky).
 • Sklony k normalite: ide o tendenciu veriť, že všetko bude vždy fungovať normálne, pričom sa nepripúšťa možnosť príchodu neočakávanej a šialenej katastrofy. Z tohto dôvodu väčšina ľudí nie je na katastrofy dobre pripravená. Keď príde neočakávaná katastrofa, ľudia prejavujú sklony k normalite. Vedie to k nedostatku adekvátnych zásob, plánu B, poisteniu, a pod. Zároveň vedie k paralýze a k tzv. pštrosiemu efektu. Opakom sú prehnané reakcie alebo sklony očakávať to najhoršie. Je zvláštne, že sa tendencie preháňať a správať sa normálne paralelne objavujú.

Čo to všetko znamená pre firmy?

Je dôležité, aby manažéri a vedúci prijali správne rozhodnutia týkajúce sa svojich zamestnancov a zákazníkov. Zamestnávatelia sú zodpovední za fyzickú bezpečnosť a psychickú pohodu svojich zamestnancov. Učiniť správne rozhodnutia znamená poznať tieto kognitívne skreslenia a vyhľadávať čo najväčšie množstvo informácií. Dodržiavanie oficiálnych pokynov je začiatkom, ale často je lepšie postupovať opatrne, čiže ísť nad rámec oficiálnych odporúčaných pokynov.

Zvyšovanie povedomia o kognitívnych skresleniach v časoch krízy by mohlo byť perfektnou príležitosťou pre zavedenie nových zvykov a návrh nových opatrení a postupov pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ktoré môžu minimalizovať iné riziká, keď sa kríza pominie. 

 • Správne usmernenia a reorganizácia môžu prispieť k tomu, aby sa totalety stali nebom čistoty a oddychu. 
 • Zamestnanci by mali byť nabádaní k dôkladnému umývaniu rúk po návšteve toalety.
 • Je potrebné viackrát denne dezinfikovať kľučky a za zváženie stojí inštalácia otočných dverí pred vstupom na toalety (čiže nikto sa nebude musieť dotýkať kľučiek).
 • Jednorazové papierové utierky môžu byť bezpečným prostriedkom na osušenie rúk. 
 • Vlhké obrúsky by mal dostať každý zamestnanec pre účely dezinfekcie telefónu a klávesnice.
 • Dezinfekčný gél na báze alkoholu by mal byť k dispozícii v prípade, že si (dočasne) nie je možné umyť ruky mydlom a vodou.
 • Práca z domu je dobrá myšlienka aj odhliadnuc od ochorenia Covid-19. (Pozri našu e-knihu: Ako riadiť rozptýlené tímy?)
 • Vzhľadom na súčasnú krízu je vhodné prehodnotiť nutnosť neurgentných meetingov.

Preklad: Zuzana Chovancová

Naša misia

Sme mediálna a technologická spoločnosť, ktorá si dala za cieľ dodať práci viac ľudskosti